Garantie voorwaarden Spel-O-Mania

Versie :                                2023.01

Versie datum:                   10 mei 2023

 

Op ieder gekocht artikel bij Spel-O-Mania heeft u recht op een compleet en goedwerkend  artikel, mits het artikel op een normale manier gebruikt is. Indien een artikel niet compleet is of niet naar behoren werkt heeft u recht op een vervangend artikel of teruggave van uw geld.

 

Indien u aanspraak wenst te maken op garantie dient u dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst te melden en dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, bij voorkeur m.b.v. het contactformulier, evt. aangevuld met duidelijke foto’s.

Het invullen van het contactformulier is niet verplicht, wel geeft het Spel-O-Mania sneller duidelijkheid wat er aan de hand is en hoe de afhandeling het snelste geregeld kan worden.

 

Na uw melding onderzoekt Spel-O-Mania op welke manier we de klacht het beste kunnen verhelpen.

Allereerst zal er gekeken worden of de beschadigde of missende onderdelen snel vervangen kunnen worden. Indien dat niet kan zal gekeken worden naar een vervangend artikel.

 

Verzendkosten voor het terugsturen van een artikel dat valt onder de garantie zijn voor rekening van Spel-O-Mania.

Stuur wel altijd een kopie van het contactformulier of de aankoopfactuur mee.

 

Indien een artikel niet wordt ontvangen dan zal Spel-O-Mania een onderzoek laten uitvoeren bij de verzender, dit kan enkele dagen tot weken in beslag nemen. Alle zendingen wordt verzekerd verzonden.

 

De garantie geldt niet indien:

  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.